2010 Ocak / ESNAF ODALARI NIN VARLIĞI GEREKLİLİKMİDİR?

Önceki Sayfa
Okunma Sayısı: 863

 

Merhaba sevgili okurlar, konunun özünü anlayabilmek açısından bu yazımızı 3 ana gruba ayıralım.

---Esnaf Odası nasıl kurulur;

Oda bölgede ilk defa kurulacak ise 9 kişilik kurucular kurulu oluşturulur. Bölge de çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az 500 kişinin talebi ve Bakanlık izni ile kurulur. Bu talebi yapan üyelerin tüm bilgileri, bakanlık izninden sonra Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanına 9 kişilik kurucular kurulu tarafından eksiksiz girilir. Aynı çalışma bölgesinde aynı konuda birden fazla oda kurulması mümkün değildir. Mülki İdare Amirliği’ne verilecek oda kuruluşu ile müracaat dilekçesi verilirken, sicil müdürünün gözetiminde kurucu üyeler tarafından tanzim ve imza edilen Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alınmış 5 adet oda kuruluş tutanağı ve kurucular kurulunun hazır bulunmasıyla gene aynı şekilde sicil müdürünün önünde düzenlenen Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alınmış beş adet oda ana sözleşmesi eklenir. Tüm bu belgelerin gerçeğe uygun olup olmamasından sicil müdürü sorumludur. Mülki idare amirliği 15 gün içinde talebi inceler ve görüş bildirerek belgeleri Bakanlığa gönderir. Bakanlık ilgili Birliğin görüşünü aldıktan sonra onaylanır veya bir ay içerisinde kuruluş izni verip vermediğini açıklamazsa oda kurulmuş sayılır. Bunlara mukabil onaydan sonra oda tüzel kişilik kazanırken Bakanlık onayından sonra odaya daha sonra kayıtları yapılan üyelerde dâhil 90 gün içinde oda kuruluş genel kurulunu yapması ve oda için gerekli organları teşekkül ettirerek Bakanlığa bilgi vermesi zorunludur. Aksine davranış halinde odanın kuruluşu yok sayılır. Kuruluş genel kurulunu yapabilmeyi başaran oda ayrıca ana sözleşmede belirtilen tarihte de olağan genel kurulunu da yapmak mecburiyetindedir.

---Esnaf odalarının 07.06.2005 tarihli ve 5362 sayılı kanun kapsamında ki durumu;

Kanunun çıkma amaçları sırasıyla;

Mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak

Mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak

Mesleğin menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini sağlamak

Mesleki eğitimlerini sağlamak

Meslek mensuplarının birbiriye ve halk ile ilişkilerinde

a-Dürüstlüğü

b-Güveni hakim kılmak

c-Meslek disiplini ve ahlakını korumak

d-Bu maksatla kurulan diğer kuruluşların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

--- Esnaf Odalarının Tüm bu amaçlar çerçevesindeki durumu nedir?

Meslek odalarının yetersizliği ortadadır. Bakın hangi adlar altında esnaf odalarımız bulunmaktadır:

Fırıncı odası, pideci odası, Emlakçılar odası, simitçi odası, umum pazarcılar odası, açık ekmekçiler odası, terziler odası, minibüsçüler odası, şoförler odası, servisçiler odası, milli piyangocular odası, bakkallar odası, berberler odası, camcılar odası, elektrik teknisyenleri odası, fotoğrafçılar odası, giyim eşyası odası, hamallar odası, hurdacılar odası, kahveciler odası, kasaplar odası, kebapçılar ve lokantacılar odası, kırtasiyeciler odası, kundura tamircileri odası, madeni sanatkârlar odası, Ticaret odası, Sanayi odası, manavlar odası, marangozlar odası, matbaacılar odası, otelciler odası, oto sanatkârları odası, sıhhi tesisatçılar odası, sütçüler odası…

Daha bu yazıda saymayı başaramadığımız o kadar çok oda mevcuttur. Bu odaların hepsinin başında bir başkan ve bu başkan ile yönetim üyelerine verilen huzur hakkı veya maaş ve hepsinin olmasa da resmi plakalı araç ve varsa şoför bulunmaktadır. Hepsi için geçerli olmasa da başkan aynı zamanda bir yerde oda başkanı, kredi kooperatif başkanı, taşıyıcı kooperatifi başkanı, bir başka kooperatifin başkanı, birlikte yönetimde, üst birlikte yönetimde kılıfına uydurulmuş bir sıfatla da bu işlerden para almaktadır.

Bir an evvel adı geçen kanundan önce veya sonra kurulmuş odaların incelemeye alınması gerekmektedir. Öncelikle kanunda belirtilen yeterince üye sayısına sadece belgede değil gerçekte de ulaşmayan odaların kapatılması sağlanmalıdır. Çünkü yeterince üye sayısı bulunmayan pek çok sayıda oda faaliyetine hukuken devam etmektedir. Bu işin görüleceği üzere çok sayıda oda ve başkanının ortadan kalkacağı açıktır. Çalışmalara ara vermeksizin Esnaf Odalarını güçlendirmek, profesyonel olabilecek derecede yeterli maddi gücün sağlanabilmesi adına sayısının gerekirse biraz daha azaltılması gerekmektedir. Örneğin;

Gıdaya yönelik Esnaf Odası

Hizmete Yönelik Esnaf Odası

Karma hizmetlere yönelik Esnaf Odası

Adları altında üç den fazla olmamasını sağlayabilmemizde ayrıca mümkündür. Ayrıca Oda başkanlarının incelendiğinde bir kişinin 15 yıldan fazla süreden beridir başkanlık yaptığı görülecektir. Bundan kaynaklanan nedenlerle de bir başkanın 10 yılı aşkın bir süre başkanlık yapmasını engelleyici yasal düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Sevgili Oda Başkanlarımız, Yönetim kurulu üyelerimiz, çalışanlarımız, üyelerimiz Bildiğiniz üzere esnafın odaya kaydı bir zorunlulukken ayrıca ona mali bir yükte getirmektedir. Sizlerinde bildiği üzere çoğu hiçbir iş yapamaz duruma gelmiş odalarımızın kanunda yazılan amaçlarını yerine getirebilmesi için ki bu amaçlar gerçektende çok ulvi ve yararlı amaçlardır, maddi olanak lazımdır. Bu olanakları da gene değişik adlarla ayrılmadan değil birleşmeden sağlamak ve birliktelikten güç alarak hem birbirinize hem de halka daha bir yararlı olmanız mümkündür. Bugüne kadar hizmet aşkını içinde barındırmış tüm esnaflıkla ilgili olan birimlere teşekkürü bir borç bilir ve bu yazının amacının da onları zayıflatmak değil güçlendirmek olduğunu söyler tüm arkadaşlarımıza saygılarımı sunarım.